REGULAMENT CLUJ BUSINESS CAMPUS

Cluj Business Campus (CBC) este proprietate privată și se adresează comunității închise CBC.
Intrarea în campusul CBC presupune agrearea regulilor stabilie de managementul CBC, după cum urmează:

A
Fumatul

Pentru respectarea legislației în vigoare, dar și pentru a respecta persoanele nefumătoare și politica de promovare a unui stil de viață sănătos a CBC, fumatul este permis doar în locurile special amenajate în acest scop și niciodată în alte zone comune ale campusului.

B

1

Comportament

Vă rugăm să aveți în vedere că nu sunteți singurele persoane care folosesc spațiile comune CBC. Prin urmare, este necesar să păstrați liniștea în spațiile comune și să nu produceți zgomote peste limitele legale sau care ar putea tulbura liniștea celorlalți vizitatori;

2

Vă rugăm să aveți un comporament respectuos cu toate persoanele cu care interacționați în cadrul CBC și să respectați regulile de bună vecinătate. Nu sunt tolerate injuriile, certurile în spațiile comune și orice alte forme de violență. Dacă încălcați această regulă, vi se va solicita să părăsiți campusul, urmând a fi anunțate și organele de poliție competente, dacă este cazul;

3

Proprietarul este în drept să interzică accesul în incinta CBC oricăror persoane aflate în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor sau a altor substanțe psihoactive.

C
Curățenie

Aruncarea deșeurilor în zone care nu sunt special amenajate este interzisă. Incalcarea acestei reguli duce la interzicerea accesului pe teritoriul CBC.

D

1

Spațiul verde

Este interzis accesul oricărui tip de vehicul, motorizat sau nemotorizat, pe zona verde;

2

Vehiculele parcate pe spațiul verde vor avea roțile blocate, iar soferul va fi amendat cu suma de 100 RON pentru deblocare, iar accesul acestuia cu autoturismul în campus va fi interzis definitiv;

3

Este interzis comerțul cu produse neautorizate;

4

Accesul cu câini pe spaţiul verde este INTERZIS. Câinii vor fi plimbaţi doar pe trotuare şi pe aleile campusului.

5

Câinii vor fi plimbați DOAR ÎN LESĂ, și în cazurile în care se impune, cu botniță;

6

Accesul cu câini care au un comportament neadecvat sau prezintă riscuri va fi INTERZIS;

7

Proprietarii de animale sunt obligați să cureţe în urma animalului şi să arunce resturile rezultate la gunoi;

8

Plantele și animalele din zona verde CBC sunt protejate. VĂ RUGĂM SĂ NU LE CREAȚI NICIUN DISCONFORT!

9

Vă rugăm să păstrați liniștea în limite rezonabile care permit confortul celorlalți vizitatori ai spațiilor exterioare comune;

10

Distrugerea proprietății CBC este INTERZISĂ și se sancționează cu interdicția definitivă a accesului pe teritoriul CBC;

11

Fumatul este INTERZIS în zonele exterioare comune, cu excepția zonelor special amenajate pentru fumat.

E

1

Parcări

Autovehiculele vor fi parcate exclusiv în locurile special amenajate și închiriate din cadrul CBC. Este strict interzisă parcarea pe trotuare, borduri, pe gazon sau în alte spații care nu au destinația de parcare, marcată ca atare;

2

Chiriașii și angajații lor vor parca autovehiculele doar pe locurile de parcare asupra cărora au un drept de folosință potrivit contractului încheiat cu proprietarul. Aceste locuri de parcare sunt marcate cu denumirea fiecărui chiriaș care are dreptul de a le folosi, pentru o mai ușoară identificare;

3

Pentru utilizarea parcărilor din cadrul CBC, chiriașii și angajații lor vor folosi cardurile electronice de acces (utilizate atât pentru accesul dincolo de zona de turnicheți, cât și în spațiul închiriat, acestea fiind activate conform listei cu angajații care au acces în parcare, transmisă către Administrația CBC de către fiecare chiriaș în parte), primite în limita locurilor de parcare închiriate. Cardurile electronice de acces nu sunt nominale, respectiv nu permit identificarea persoanei care le folosește;

4

Parcarea unui autovehicul în afara locurilor de parcare special amenajate (ex: pe spațiile verzi, trotuare, borduri, ș.a) sau parcarea unui autovehicul cu încălcarea prevederilor pct.2 de mai sus se sancționează cu blocarea roții autovehiculului în cauză și perceperea unei taxe de deblocare;

În cazul parcări unui autovehicul cu încălcarea prevederilor pct.2, CBC va aplica sancțiunea blocării roții și va percepe o taxă de deblocare doar la sesizarea chiriașului al cărui loc de parcare este ocupat fără drept. Blocarea roților și aplicarea taxei de deblocare este modalitatea în care CBC asigură chiriașilor folosința locurilor de parcare închiriate în cazul ocupării lor fără drept de către un terț, astfel încât, în lipsa formulării unei sesizări privind ocuparea fără drept a locurilor de parcare, chiriașul în cauză își asumă întreaga responsabilitate privind lipsa de folosință a parcării;

Sesizările formulate de chiriași privind ocuparea fără drept a locurilor de parcare închiriate lor se trimit la următoarea adresă de email: office@cbcampus.ro sau pe numărul de Whatsapp afișat în parcare;

5

Pentru a facilita respectarea regulilor privind parcarea în incinta CBC, la intrarea în parcarea subterană, precum și în alte locuri vizibile din spațiile comune aflate în exteriorul CBC, vor fi afișate indicatoare cu regulamentul de parcare;
Chiriașii au obligația de a aduce la cunoștința angajaților regulile de parcare și nu pot opune în niciun moment CBC lipsa unor indicatoare privind regulamentul de parcare pentru a justifica încălcarea de către ei sau de către angajații lor a regulilor privind parcarea;

6

Cu ocazia blocării roții, CBC va întocmi un proces verbal în cuprinsul căruia vor fi consemnate: – data și ora constatării parcării neregulamentare;
– în ce constă abaterea de la regulile privind parcarea;
– starea autovehiculului înainte de blocarea roții;
La procesul verbal se vor anexa poze ale autovehiculului în cauză, făcute atât înainte, cât și după blocarea roții.

7

În caz de încălcare a regulilor privind parcarea, va fi blocată doar roata din față stânga, iar pe parbrizul autovehiculului în cauză sau într-un alt loc vizibil, CBC va afișa o informare privind blocarea roții, taxa de deblocare și modalitatea de achitare a acesteia. CBC va menține roata autovehiculului blocată până la achitarea integrală a taxei de deblocare;

8

Taxa de deblocare va fi achitată de șoferul autovehiculului parcat neregulamentar și este în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi calendaristică. Taxa de deblocare este fixă și nu va fi supusă reducerii dacă autovehiculul parcat neregulamentar părăsește incinta CBC înainte de finalul unei zile calendaristice.

F
Pierdut și Găsit

Oferim serviciul de pază 24/7 și supraveghere video. Cu toate acestea, în cazul unui furt, CBC va oferi întreg suportul autorităților competente;

Obiectele găsite vor fi lăsate la recepția clădirii CBC 1 în așteptarea proprietarului acestora.

Cluj Business Campus

Comments are closed.

X